Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

GroupDocs.Signature Cloud SDK για .NET

Το GroupDocs.Signature Cloud SDK για .NET είναι μια βιβλιοθήκη .NET για επικοινωνία με το GroupDocs.Signature Cloud API, το οποίο σας επιτρέπει να δημιουργείτε, να επαληθεύετε και να αναζητάτε διαφορετικούς τύπους αντικειμένων υπογραφής σε διάφορες μορφές εγγράφων. Το API είναι εξαιρετικά επεκτάσιμο, εύκολα προσαρμόσιμο και βοηθά τους προγραμματιστές να χρησιμοποιούν όλες τις δυνατότητες του API με αποτελεσματικό και ευκολότερο τρόπο.


Κατεβάστε το GroupDocs.Signature-Cloud από το NuGet

Ανοιξε NuGetδιαχειριστής πακέτων, αναζητήστε GroupDocs.Signature-Cloud και εγκαταστήστε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη εντολή από την Κονσόλα Package Manager.

PM>
 Ελληνικά