Ürünlerimize göz atın

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

.NET için GroupDocs.Metadata Bulut SDK'sı

.NET için Bulut SDK'sı, kullanıcıların çeşitli belge, görüntü, ses, video ve diğer pek çok biçimle ilişkili meta verileri okumasına ve düzenlemesine olanak tanıyan GroupDocs.Metadata REST API'yi tamamlar. API ayrıca, desteklenen dosya biçimlerinde meta verileri ayıklamak, meta verileri eklemek, aramak, değiştirmek ve kaldırmak için işlemler sağlar.

Java için GroupDocs.Metadata Bulut SDK'sı

GroupDocs.Metadata Cloud SDK for Java allows you to incorporate GroupDocs.Metadata Cloud services in your Java applications quickly and easily. GroupDocs.Metadata Cloud, kullanıcıların çeşitli belge, resim, ses, video ve diğer pek çok formatla ilişkili meta verileri okumasına ve düzenlemesine olanak tanıyan güçlü ve kullanımı kolay bir Meta Veri Yönetimi REST API'sidir. API ayrıca meta verileri ayıklama, ekleme, arama işlemleri sağlar. , desteklenen dosya biçimlerindeki meta verileri değiştirin ve kaldırın.

 Türkçe